Nikomu nic nie musisz udowadniac, Tylko sobie.

Nikomu nic nie musisz udowadniac, Tylko sobie.

Komentarze