Słowa i myśli, bez czynów są niewiele warte!

Słowa i myśli, bez czynów są niewiele warte!

Komentarze