FTC: Nasi wojownicy są braćmi, zrodzeni ze wspólnej walki.

FTC: Nasi wojownicy są braćmi, zrodzeni ze wspólnej walki.

Komentarze