Czy PRACA ma WARTOŚĆ (sama w sobie) - Andrzej Tucholski

Komentarze