Regulamin

OdwazSieZyc.eu jest częścią projektu OdwazSieZyc (zobacz także http://blog.odwazsiezyc.eu/ :: http://youtube.com/OdwazSieZycPL/ :: http://facebook.com/OdwazSieZyc/).

Dodając na stronę treść upewnij się, że nie narusza ona żadnych praw osób trzecich i jest używana zgodnie z określoną licencją (np. Creative Commons).

Przed dodaniem upewnij się, że materiał może być użyty w ten sposób, nie pojawił się wcześniej na stronie i nie jest treścią mogącą urazić innych użytkowników Internetu.